α) Στην περίπτωση που το στρώμα μπαίνει εσωτερικά του σκελετού, μετρήστε και από τη συνολική διάσταση θα αφαιρέσετε 2 εκατοστά για το
μήκος και 2 εκατοστά για το πλάτος.

β) Στην περίπτωση που το στρώμα μπαίνει πάνω στον σκελετό,
θα μετρήσετε ακριβώς τις διαστάσεις για το στρώμα.

Υπολογισμός διαστάσεων στρώματος
Υπολογισμός διαστάσεων στρώματος