Στρώματα Τιμές

Στρώματα τιμές

Ετοιμάσαμε έναν ενδεικτικό τιμοκατάλογο με 3 διαστάσεις (μία για μονό στρώμα και δύο για διπλό στρώμα) οι οποίες έχουν περισσότερη ζήτηση.

Βάσει αυτών μπορείτε να δείτε τις τιμές ανά στρώμα και να αποφασίσετε πιο γρήγορα. Επιλέξτε τη διάσταση που ταιριάζει στις ανάγκες σας (ή είναι κοντά στις διαστάσεις που επιθυμείτε) και δείτε τη λίστα των διαθέσιμων στρωμάτων.

Ένας εύχρηστος οδηγός ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε και τα χαρακτηριστικά των στρωμάτων χωρίς να φορτώσετε άλλη σελίδα.

** Όλα τα στρώματα κατασκευάζονται σε όποια διάσταση επιθυμείτε. Μπορείτε πατώντας στον σύνδεσμο από κάθε στρώμα να δείτε το κόστος της διάστασης που θέλετε.

Υπολογισμός Διαστάσεων Στρώματος
α) Στην περίπτωση που το στρώμα μπαίνει εσωτερικά του σκελετού, μετρήστε και από τη συνολική διάσταση θα αφαιρέσετε 2 εκατοστά για το μάκρος και 2 εκατοστά για το πλάτος.
β) Στην περίπτωση που το στρώμα μπαίνει πάνω στον σκελετό, θα μετρήσετε ακριβώς τις διαστάσεις για το στρώμα.

Ενδεικτικές διαστάσεις

Στρώμα μονό (90cm x 200cm)
Στρώμα Super Ivory - Περιγραφή - 180,00 €
Στρώμα Super Fit - Περιγραφή - 192,00 €
Στρώμα Super Gold - Περιγραφή - 240,00 €
Στρώμα Super Natura - Περιγραφή - 300,00 €
Στρώμα Super Mayra - Περιγραφή - 432,00 €
Στρώμα Super Knossos - Περιγραφή - 444,00 €
Στρώμα Super Gemma - Περιγραφή - 576,00 €
Στρώμα Super Festos - Περιγραφή - 588,00 €
Στρώμα Super Pearl - Περιγραφή - 600,00 €
Στρώμα Super Cameo - Περιγραφή - 624,00 €
Στρώμα Super Kristel - Περιγραφή - 660,00 €
Στρώμα Super Pocket - Περιγραφή - 660,00 €
Στρώμα Super Morgan - Περιγραφή - 684,00 €
Στρώμα Super Palace - Περιγραφή - 684,00 €
Στρώμα Super Sappho - Περιγραφή - 708,00 €
Στρώμα Super Smaragd - Περιγραφή - 828,00 €
Στρώμα Super Rubin - Περιγραφή - 840,00 €
Στρώμα διπλό (150cm x 200cm)
Στρώμα Super Ivory - Περιγραφή - 312,00 €
Στρώμα Super Fit - Περιγραφή - 336,00 €
Στρώμα Super Gold - Περιγραφή - 402,00 €
Στρώμα Super Natura - Περιγραφή - 468,00 €
Στρώμα Super Mayra - Περιγραφή - 693,60 €
Στρώμα Super Knossos - Περιγραφή - 798,00 €
Στρώμα Super Festos - Περιγραφή - 975,60 €
Στρώμα Super Gemma - Περιγραφή - 991,20 €
Στρώμα Super Pearl - Περιγραφή - 1.029,60 €
Στρώμα Super Cameo - Περιγραφή - 1.058,40 €
Στρώμα Super Kristel - Περιγραφή - 1.070,40 €
Στρώμα Super Pocket - Περιγραφή - 1.070,40 €
Στρώμα Super Morgan - Περιγραφή - 1.118,40 €
Στρώμα Super Palace - Περιγραφή - 1.118,40 €
Στρώμα Super Sappho - Περιγραφή - 1.176,00 €
Στρώμα Super Smaragd - Περιγραφή - 1.476,00 €
Στρώμα Super Rubin - Περιγραφή - 1.584,00 €
Στρώμα διπλό (160cm x 200cm)
Στρώμα Super Ivory - Περιγραφή - 324,00 €
Στρώμα Super Fit - Περιγραφή - 348,00 €
Στρώμα Super Gold - Περιγραφή - 420,00 €
Στρώμα Super Natura - Περιγραφή - 492,00 €
Στρώμα Super Mayra - Περιγραφή - 727,20 €
Στρώμα Super Knossos - Περιγραφή - 816,00 €
Στρώμα Super Festos - Περιγραφή - 1.015,20 €
Στρώμα Super Gemma - Περιγραφή - 1.022,40 €
Στρώμα Super Pearl - Περιγραφή - 1.063,20 €
Στρώμα Super Cameo - Περιγραφή - 1.096,80 €
Στρώμα Super Kristel - Περιγραφή - 1.120,80 €
Στρώμα Super Pocket - Περιγραφή - 1.120,80 €
Στρώμα Super Morgan - Περιγραφή - 1.168,80 €
Στρώμα Super Palace - Περιγραφή - 1.168,80 €
Στρώμα Super Sappho - Περιγραφή - 1.224,00 €
Στρώμα Super Smaragd - Περιγραφή - 1.512,00 €
Στρώμα Super Rubin - Περιγραφή - 1.608,00 €